PRIVACY VERKLARING

 1. KEIJER & co gaat zorgvuldig om met uw privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens.

  Gebruik

  Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • afhandeling van door u gevraagde informatie;
  • uitvoering van onze dienstverlening;
  • verwerken van feedback;
  • gebruikersstatistieken (anoniem);
  • beveiliging en verbetering van onze website.

  Dienstverleners

  Voor het verwerken van uw persoonsgegevens kan KEIJER & co gebruikmaken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in onze opdracht zullen optreden. Daarbuiten worden uw gegevens niet ter beschikking gesteld aan derden. U kunt uw gegevens altijd opvragen, laten wijzigen of laten verwijderen door contact op te nemen via marianne@keijerenco.nl.

  Cookies

  Voor het bijhouden van klikgedrag maakt KEIJER & co op de website gebruik van analysesystemen die zich baseren op cookies. Met deze informatie wordt het gebruik van de website geanalyseerd, kunnen statistieken worden gegenereerd en de website worden verbeterd. De cookies waarop de analysesystemen zich baseren worden geplaatst door de aanbieder van het betreffende analysesysteem zonder tussenkomst van KEIJER & co. Deze cookies zijn nooit direct terug te brengen tot individuen, zodat bezoekers van de website altijd anoniem blijven.

  Met de gegevens gaat KEIJER & co vertrouwelijk om, tenzij zij bijvoorbeeld op basis van wettelijke bepalingen, verplicht is deze informatie te delen. Cookies kunt u altijd van uw computer verwijderen.

  Gebruik van email of het contactformulier

  Wanneer u KEIJER & co mailt, is het mogelijk dat wij deze berichten bewaren. Wanneer u het contactformulier invult, slaat KEIJER & co de volgende informatie op: uw naam, e-mailadres en het telefoonnummer. Soms vragen wij additionele informatie die voor de desbetreffende situatie relevant is om onze diensten beter te kunnen verlenen. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van een derde partij met niet standaard encryptiemethoden.

  Aansprakelijkheid en wijzigingen

  Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die KEIJER & co verwerkt ten behoeve van www.keijerenco.nl.

  KEIJER & co behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal via www.keijerenco.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.keijerenco.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.keijerenco.nl  in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op  11-05-2020.

  Vragen

  Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze per e-mail richten aan: marianne@keijerenco.nl